Konkurs Azbest 2015

8 marzec 2015 r.

Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniego wsparcia np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, plakatów, poradników.

Konkursowy tryb wyboru wykonawców zadań umożliwia realizację i finansowanie działań innowacyjnych, ale zawsze zgodnych z zadaniami wskazanymi w Programie.

Ogłoszenie

Regulamin Konkursu

Wzór oferty

Instrukcja przygotowania plików shp

Szablon struktury pliku shp

Przykładowe pliki shp

Formularz do weryfikacji plików shp


Po rozpatrzeniu ofert przez Komisję Konkursową z wybranymi Beneficjentami poszczególnych zadań zostaną popisane Porozumienia (JST) lub Umowy (podmioty inne niż JST). Będą one sukcesywnie wysyłane pocztą.

Wzór porozumienia

Wzór umowy

Po zakończeniu realizacji zadań Beneficjenci są zobowiązani do złożenia w terminie określonym w Porozumieniu lub Umowie Sprawozdania końcowego.

Wzór sprawozdania końcowego dla Benecjenta JST

Wzór sprawozdania końcowego dla Benecjenta innego niż JST


Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.