Konkurs AZBEST 2014

5 marzec 2014 r.

Konkurs – Azbest 2014 !

Jak co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniego wsparcia np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, plakatów, poradników.

Udział w Konkursie mogą brać jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe i inne podmioty podejmujące wskazane przez organizatora zadania związane z realizacją Programu, których oferty będą zgodne z Regulaminem Konkursu.

Oferty przygotowane zgodnie z Ogłoszeniem i Regulamin Konkursu można składać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

Załączniki:

Wzór oferty - do pobrania
Szablon pliku (przechowujacego geometrie obiektów zawierajacych azbest w formacie ESRI Shapefile)

Z wybranymi wykonawcami poszczególnych zadań zostaną popisane Porozumienia (JST) lub Umowy (podmioty inne niż JST). Będą one sukcesywnie wysyłane pocztą w miesiącu maju. Realizację zadań można rozpocząć od 1 maja 2014 r.

Po zakończeniu realizacji zadań wykonawcy są zobowiązani do złożenia w terminie określonym w Porozumieniu lub Umowie Sprawozdania końcowego.

 

---BAZA-AZBESTOWA---


Przy okazji konkursu, Ministersto Gospodarki przypomina wszystkim JST o obowiązku wprowadzania danych dotyczących inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej !!!

W dniu 8 stycznia 2013 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Środowiska wskazujące bazę azbestową jako narzędzie do prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 24)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 25)

 

Jak uzyskać hasło i login do Bazy Azbestowej - kliknij!

Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.