Konkurs Azbest2021! rozstrzygnięty

19 maj 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dokonało naboru ofert w Konkursie Azbest 2021

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty można było składać w terminie podstawowym - do 31 marca 2021 r. oraz w naborze uzupełniającym - do 30 kwietnia 2021 r.

Zakres Konkursu Azbest 2021 obejmuje:

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest:

  1. zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji,
  2. promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej,
  3. opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych.

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej,
  2. aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.

Wyniki Konkursu na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.