Zachęcamy do pobierania formularzy, niezbędnych do przedkładania odpowiednim instytucjom w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczeciu prac utylizujących azbest lub w celu ustawowego informowania urzedów państowywch o posiadanych wyrobach azbestowych na danej nieruchomości i o ich stanie.

Informacja o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystaywnia (właściciel lub zarządca danej nieruchomości zobowiązany jest do złożenia formularza inwentaryzacyjnego lub jego aktualizacji w urzędzie gminy do dnia 31 stycznia danego roku)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (wykonywana co najmniej raz na 5 lat; egzemplarz przechowuje się w miejscu występowania azbestu)

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (prace polegające jedynie na wymianie pokrycia dachowego - bez dokonywania zmian konstrukcyjnych dachu - wystarczy zgłosić do starostwa powiatowego lub urzedu miasta na prawach powiatu; prace można rozpocząć po 30 dniach od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ nie wyraził sprzeciwu)

XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.