O kampanii

"Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna
na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest"

Cele projektu:

 • wzmocnienie świadomości instytucji i obywateli RP o szkodliwości azbestu i jego negatywnym wpływie na zdrowie
 • zwiększenie indywidualnego zaangażowania instytucji i obywateli w rozwiązywanie problemu usuwania azbestu na terytorium RP
 • promowanie „dobrych praktyk” związanych z usuwaniem azbestu ze środowiska
 • promowanie i wspieranie wdrażania krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” („Programu”)
 • wsparcie administracji państwowej (samorządy gminne) w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z ograniczaniem azbestu w środowisku oraz jego negatywnego oddziaływania na zdrowie
 • monitorowanie procesu realizacji „Programu” poprzez monitoring gminnych programów usuwania azbestu

Odbiorcy projektu:

 • obywatele RP użytkujący wyroby zawierające azbest
 • zarządcy i administratorzy nieruchomości uposażonych w wyroby azbestowe
 • urzędy miast i gmin RP
 • instytucje finansowe (banki i fundusze ochrony środowiska)

Działania:

 • punkt konsultacyjny w zakresie usuwania azbestu
 • monitoring realizacji rządowego "Programu"
 • budowanie i wdrażanie modelowego systemu finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu
 • organizacja seminariów i szkoleń w zakresie „problematyki azbestowej”
 • produkcja i kolportaż pakietów edukacyjnych
 • produkcja raportów w formie wydawnictw

Czas trwania projektu:

styczeń 2012 – grudzień 2014

Sponsorzy projektu:

Projekt “Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz w ramach instrumentu finansowego LIFE+ Unii Europejskiej.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki RP.
Seminaria w Twoim regionie

Znajdź seminarium edukacyjne o tematyce usuwania azbestu. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj seminarium

Pozyskaj Dofinansowanie

Znajdź profesjonalną firmę

Znajdź profesjonalną firmę utylizującą azbest i eternit. Skorzystaj z naszej bazy wiedzy.

Szukaj firmy
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.